Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie
 Universitätsmedizin Leipzig

Vážené dámy a páni, vážení kolegovia,

pojem endoprotetika/ortopédia sa zaoberá ošetrovaním cox- a gonartróz ako aj iných chorôb z opotrebovania týkajúcich sa malých či väčších kĺbov.
Operačné spektrum zahŕňa implantácie zementovaných či necementovaných celkových aj čiatočných protéz, ako aj individuálnych protéz pre bedrový a kolenný kĺb. Pritom sa okrem iného používajú aj minimálne- či stredne invazívne, svalovú vrstvu šetriace zákroky, ktoré pozitívne vplývajú na pooperačnú funkčnosť bedrového a kolenného kĺbu a takisto zapríčińujú menej pooperačných bolestí.
U kolenného kĺbu sa uplatňujú okrem individuálne zhotovených aj iné moderné impantáty so zlepšenou kinematikou ako aj hemiprotézy, ktoré umožňujú zachovanie celistvosti väzov a ďalších dôležitých súčastí kĺbu. V indikovaných prípadoch sa u nádorových ochorení ako aj v prípade revíznych zákrokov používajú takzvané mega-protézy.
Ďalším ochorením, ktoré čoraz viac nadobúda na význame, a ktoré takisto dokážeme úspešne ošetriť, je nekróza bedrovej hlavice u dospelých. Oblasť ortópédie sa rozhodnou mierou zaslúžila o vypracovanie ošetrujúcich štandardov pre toto ochorenie a v spolupráci s nemeckou reumatologickou ligou pod hlavičkou Bundesverband e.V. vypracovala takisto štandardy pre pacientov s týmto ochorením,ktoré je možné nájsť na tejto internetovej adrese: AWMF.de. Aj pri tomto ochorení nadobúdajú popri operačných čoraz viac aj konzervatívne metódy ošetrenia na význame.
Klinika endoprotetiky úzko spolupracuje s dermatologicko-alergologickou klinikou ako aj s reumatologickým centrom, rovnako ako s centrom pre hemofilikov pôsobiacom vrámci našej univerzitnej kliniky. Z toho vylýva, že pre postihnutých pacientov je zabezpečené komplexné optimálne ošetrenie.

Prof. Dr. med. Roth
Vedúci Protéza / Ortopédia

Rozsah služieb
Po vyčerpaní všetkých konzervatívnych možností ošetrenia ako je rehabilitácia, medikamenty, fyzikálna liečba zahŕňujúca hlavne použitie rôznych liečivých prúdov, prípadne aj injekcií priamo do postihnutého kĺbu, je potrebné pri pretrvávaní ťažkostí navrhnúť operačný zákrok. Spôsob ošetrenia potom predstavuje odstránenie postihnutej časti kĺbu a jej náhrada umelým kĺbom-endoprotézou.

Coxartróza
Pojem coxartróza znamená opotrebovanie bedrového kĺbu. Typickým príznakom sú bolesti v triesle s vystreľovaním do kolena ako aj obmedzenie pohyblivosti v kĺbe. Po stanovení príslušnej diagnózy sa vo vybraných prípadoch indikuje implantácia umelého bedrového kĺbu (TEP-totálna endoprotéza). To znamená výmenu jamky ako aj hlavice bedra. Implantáty sa upevňujú v závislosti od kvality kosteného tkaniva bez ako aj pomocou kostného cementu. V závislosti od stupňa a druhu opotrebovania bedra je k dospozícií množstvo implantátov. Vo vyhovujúcich prípadoch sa použije minimálne invazívna operačná technika, ktorá má za následok menšie traumatické poškodenie tkaniva a rýchlejšiu mobilizáciu pacienta po operácii.

Gonartróza
Gonartróza znamená opotrebovanie kolenného kĺbu. Klinickými príznakmi sú tu bolesť a obmedzenie hybnosti ako aj eventuálna deformácia  celej dolnej končatiny do tvaru písmena O prípadne X. Náhrada kolenného kĺbu sa odborne nazýva kolenná totálna endoprotéza. V tomto prípade sa nahrádza kĺbová plocha stehnovej (femur) ako aj predkolennej (tibia) kosti. Medzi tieto dve kovové povrcovo špeciálne ošetrené časti sa vkladá polyetylénová vložka zvaná inlay, ktorá zabraňuje kontaktu kovových častí a zabezpečuje pohyblivosť umelého kĺbu. Pri postihnutí len časti kĺbu je možné implantovať takzvaná hemiprotézu, ktorá zabezpečuje pri zachovaní zyšku pôvodného kĺbu lepšiu funkčnosť.

Ostatné umelé kĺby
Ošetrenie pomocou umelých náhrad je možné takisto u artróz iných kĺbov. Tu je možné spomenúť hlavne kĺby lakťa, členku, ramena, zápästia, báz palca a ostatných prstov. Indikácia k implantácii umelých kĺbových náhrad sa aj v týchto prípadoch stanovuje vrámci vyšetrenia v ortopedickej ambulancii.

 
Letzte Änderung: 23.02.2016, 13:06 Uhr
Zurück zum Seitenanfang springen
Zurück zum Seitenanfang springen
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie