Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie
 Universitätsmedizin Leipzig

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Στο τμήμα αρθροπλαστικής / Ορθοπεδικής θεραπεύονται αρθροπάθειες του ισχίου, του γονάτου καθώς και παθήσεις φθοράς μικρών και μεγάλων αρθρώσεων του σώματος.
Στο φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων ανήκει η εμφύτευση μερικών ή ολικών αρθροπλαστικών  - με ή χωρίς ¨τσιμέντο¨ - καθώς και η εμφύτευση ατομικά προσαρμοσμένων αρθροπλαστικών τόσο στο ισχίο όσο και στο γόνατο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις προβαίνουμε σε ελαχίστου μεγέθους επεμβάσεις κατά τις οποίες προέχει η προστασία των μυών, οι οποίοι μετεγχειρητικά ενισχύουν τη λειτουργία της άρθρωσης στο ισχίο και στο γόνατο και κατά συνέπεια προκαλούν λιγότερους πόνους.
Στην άρθρωση του γονάτου χρησιμοποιούνται εκτός από ατομικά προσαρμοσμένες αρθροπλαστικές, μοντέρνα εμφυτεύματα με καλύτερη κινηματική λειτουργία όπως επίσης και ημιαρθροπλαστικές. Στις τελευταίες υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης των συνδέσμων και σημαντικών δομών του γονάτου.
Στις ογκολογικές περιπτώσεις και σε επαναληπτικές επεμβάσεις χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα μεγαλύτερου μεγέθους, εάν αυτό καθίσταται αναγκαίο.
Ένα νόσημα το οποίο αποκτά τελευταία όλο και πιο μεγάλη σημασία και το οποίο θεραπεύουμε στο τμήμα μας είναι η νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου οστού στον ενήλικο άνθρωπο.
Το τμήμα μας συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία των κατευθυντηρίων γραμμών σε αυτό το θέμα. Σε συνεργασία με τη γερμανική ένωση για τις ρευματοπάθειες δημοσίευσε μια κατευθυντήρια γραμμή για τους ασθενείς. Στη διαδικτυακή διεύθυνση AWMF.de μπορούν να αναζητηθούν σχετικές πληροφορίες. Πέρα από χειρουργικές μεθόδους υπάρχουν και συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας.
Το τμήμα της Αρθροπλαστικής συνεργάζεται στενά με το τμήμα Δερματολογίας, Αλλεργιολογίας, με το κέντρο για Ρευματοπάθειες, αλλά και με το κέντρο για αιμοφιλικές παθήσεις του νοσοκομείου μας, ούτως ώστε η περίθαλψη των αρρώστων με αντίστοιχες παθήσεις να είναι η ιδανική.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Αντρέας Ροτ
Τμήμα Αρθροπλαστικής Ορθοπεδικής

ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εάν και εφ'όσων έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της συντηρητικής αγωγής, όπως φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, ηλεκτροθεραπεία , καθώς και ανάλογα με την περίπτωση παρακέντησης στην αντίστοιχη άρθρωση, τότε να θεραπευθεί χειρουργικά.
Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα της αντικατάστασης των δομών της άρθρωσης με ένα τεχνητό εμφύτευμα.

ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
Η αρθροπάθεια του ισχίου ορίζεται ως το νόσημα με κάθε μορφής φθορά στις δομές της άρθρωσης. Κλασσικά κλινικά συμπτώματα είναι η εμφάνιση πόνου από τη βουβωνική χώρα εώς και το γόνατο καθώς και ο περιορισμός / η μείωση της κινητικότητας της άρθρωσης. Σε ανάλογη ιατρική ένδειξη προβαίνουμε χειρουργικά στην εμφύτευση μιας ολικής αρθροπλαστικής. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για αντικατάσταση της κοτύλης και της κεφαλής του μηριαίου οστού. Τα εμφυτεύματα σταθεροποιούνται με ή χωρίς τσιμέντο ανάλογα με την  ποιότητα του οστού. Ανάλογα με τον βαθμό και το είδος της φθοράς του ισχίου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από εμφυτεύματα, τα οποία είναι διαθέσιμα. Σε αντίστοιχο κλινικό και ακτινολογικό εύρημα προβαίνουμε σε μια επέμβαση ελαχίστου μεγέθους, ούτως ώστε να προκύπτει περιορισμένο τραύμα και μετεγχειρητικά η κινητοποίηση του ασθενούς να είναι πιο εύκολη και γρήγορη.

ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ
Η αρθροπάθεια του γονάτου ορίζεται ως το νόσημα με κάθε μορφής φθορά στις δομές της άρθρωσης. Κλασσικά κλινικά συμπτώματα είναι και εδώ οι πόνοι καθώς και ο περιορισμός/ η μείωση της κινητικότητας της άρθρωσης. Επιπλέον πιθανή αιτία είναι η ανωμαλία στον άξονα του κάτω άκρου.
Η αντικατάσταση των δομών της άρθρωσης του γονάτου ονομάζεται ολική αρθροπλαστική του γονάτου.
Σε αυτή την περίπτωση αντικαθίστανται οι επιφάνειες της άρθρωσης του γονάτου στην περιοχή του μηριαίου οστού και της κνήμης. Ανάμεσα στα μεταλλικά μέρη της αρθροπλαστικής τοποθετείται ένα πλαστικό μέρος  ( inlay ), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η κινητικότητα του εμφυτεύματος.
Διαπιστώνεται κλινικά και ακτινολογικά αρθροπάθεια σε ένα μόνο μέρος της άρθρωσης, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη ημιαρθροπλαστική. Σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργικότητα της άρθρωσης.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
Η περίθαλψη με τεχνητά εμφυτεύματα είναι δυνατή και σε άλλες αρθρώσεις. Αναφορικά αυτές είναι η άρθρωση του αγκώνα, της ποδοκνημικής, της ωμοπλάτης, του καρπού, του αντίχειρα και των δακτύλων χεριού και ποδιού. Η ένδειξη για την αρθροπλαστική περίθαλψη των άνωθι αναφερομένων αρθρώσεων πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας επίσκεψης σας στα εξωτερικά μας ιατρεία.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Αντρέας Ροτ
Τμήμα Αρθροπλαστικής Ορθοπεδικής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :
ΚΥΡΙΑ ΖΙΛΚΕ ΚΛΑΟΥΣ
ΤΗΛ: 0341-9723200
ΦΑΞ: 03419723209
Email : silke.klauss@uniklinik-leipzig.de

Ώρες κοινού, εξωτερικά ιατρεία
Κάθε Τετάρτη 08:00- 16:00 ή κατόπιν ραντεβού
ΤΗΛ: 0341-9717005

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ / ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΙΨΙΑΣ
Liebig Str. 20 Haus 4
04103 Leipzig
ΤΗΛ: 0341-9723200
ΦΑΞ : 0341-9723009
Email : oup@uniklinik-leipzig.de
ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ:
Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς : τραμ, λεωφορείο, προαστιακός  (στάσεις):
Bayerischer Bahnhof: Γραμμές 2, 9, 16 , 60, S1 ,S5X
Johannisallee:  Γραμμές 2, 16, 60
Ostplatz : Γραμμές 12 , 15, 60
Με το ΙΧ :Μέσω Ostplatz και Johannisallee
Μέσω Nuernbergerstrasse ή Stephanstrasse 

 
Letzte Änderung: 23.02.2016, 13:08 Uhr
Zurück zum Seitenanfang springen
Zurück zum Seitenanfang springen
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie